VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY

 

výhradního obchodního zastoupení značky APINOVO 

ing Vladimír Novotný

se sídlem Kavalcova 8 , Bruntál, 79201

IČ: 12671444

společnost zapsaná ŽÚ v Bruntále čj.1605/60 ze dne 19.11.1990

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese www.apinovo-vcely.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Velkoobchodním partnerem výhradního obchodního zastoupení značky APINOVO se může stát každý, kdo má pro tuto činnost splněny zákonem dané podmínky, doloží potřebné doklady, provozuje kamenný či internetový obchod nebo vlastní včelařskou farmu.

Registrace velkoobchodního partnera

Žadatel o registraci pro velkoobchod předloží následující doklady:

-          výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenský list

-          Osvědčení o registraci DPH – v případě, že obchodník je plátcem DPH

-          sdělení místa a názvu provozovny kamenného obchodu či internetové adresy a názvu e-shopu respektive adresu včelařské farmy.

Dále žadatel o registraci pro velkoobchod uvede jméno pověřené kontaktní osoby pro obchodní jednání a její e-mailovou adresu a telefonní kontakt.

Po předložení výše uvedených dokladů a informací bude žadatel zaregistrován jako velkoobchodní partner.

Minimální odběr

Základní podmínkou pro velkoobchodní nákup je minimální odběr zboží v objemu:

10.000,- Kč bez DPH při první objednávce

5.000,- Kč bez DPH při každé další objednávce

Cena zboží a Platební podmínky

Ceny pro velkoobchodní partnery se odvozují od aktuálních cen zboží internetového obchodu www.apinovo-vcely.cz , přičemž na jednotlivé skupiny zboží budou poskytovány obchodní rabaty podle jednotlivých skupin zboží. Přehled rabatů obdrží velkoobchodní partner po registraci.

Kromě velkoobchodních rabatů má velkoobchodní partner nárok na množstevní slevu ve výši:

2% při jednorázovém odběru zboží nad 10.000,- Kč bez DPH

3% při jednorázovém odběru zboží nad 20.000,- Kč bez DPH

6% při jednorázovém odběru zboží nad 50.000,- Kč bez DPH

Při jednorázovém nákupu zboží nad 100.000,- Kč bez DPH bude stanovena smluvní cena.

Množstevní slevy nelze uplatnit na zboží, které je nabízeno za akční ceny nebo výprodejové ceny.

Velkoobchodní partneři, kteří v kalendářním roce dosáhnou obrat vyšší než 100.000.- Kč budou odměněni zvláštním bonusem ve výši 3% z celkového objemu zaplacených objednávek v příslušném roce. Splatný bonus bude započten proti platbě za první objednávku v následujícím roce.

Cenová politika

Velkoobchodní partner může prodávat zakoupené zboží koncovým zákazníkům za ceny, které si stanoví individuálně.

Jako doporučená cena může sloužit cena stanovená pro koncové zákazníky na www.apinovo-vcely.cz .

Koncové prodejní ceny pro maloobchodní zákazníky však nesmí být v kamenných či internetových obchodech nižší, než ceny pro maloobchodní zákazníky uvedené na www.apinovo-vcely.cz .

Objednávání, přeprava a dodání zboží

Velkoobchodní partner objednává zboží prostřednictvím internetového obchodu www.apinovo-vcely.cz . Při přijetí objednávky bude vystavena faktura a zaslána na e-mailovou adresu pověřené kontaktní osoby.

Velkoobchodní partneři mají nárok na dodávku zboží na fakturu se splatností 14 dnů při zaplacení 50% zálohy splatné po přijetí objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout dodávku zboží na fakturu s prodlouženou splatností velkoobchodním partnerům se špatnou platební morálkou.

Podle zvoleného způsobu úhrady (úhrada celé částky předem, úhrada 50% zálohy nebo dobírka) bude zakázka připravena a expedována:

-          u zásilky na dobírku nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky

-          u zásilky s úhradou předem nebo s úhradou zálohy do dvou pracovních dnů od přijetí platby

V případě velkých objednávek nebo v případě momentálního nedostatku některého zboží na skladě si dodavatel vyhrazuje právo prodloužení dodací lhůty. V takovém případě bude velkoobchodní partner informován o termínu dodávky telefonicky nebo e-mailem.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi dodavatelem a velkoobchodním partnerem se řídí platnými právními předpisy, Obchodními podmínkami internetového obchodu www.apinovo-vcely.cz a těmito Velkoobchodními podmínkami.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kavalcova 8, 792 01 Bruntál, adresa elektronické pošty marketa.chrastkova@api-novo.cz

, telefon +420 737 242 900.

 

V Bruntále dne 9. prosince 2022                                                                                                        

                                       

 

Obchodní podmínky pro velkoodběratele ke stažení