Odpařovač kyseliny mravenčí

Odpařovač kyseliny mravenčí APINOVO EVAPORATOR je jednoduchý typ odpařovače aplikovatelný především v komínech vytočených nebo uložených souší či zásob na ochranu před různými škůdci.

Hlavní předností odpařovače APINOVO EVAPORATOR je velký objem zásobní kapsy (300 - 400 ml roztoku), což odpovídá době aplikace až 30 dnů bez doplňování kyseliny mravenčí. 

Odpařovač kyseliny mravenčí APINOVO EVAPORATOR dodáváme jednotlivě nebo v cenově výhodných baleních ECONOMY a MAKRO.

skladem
42,77 Kč
s DPH
35,35 Kč
bez DPH

Kapsa odpařovače APINOVO EVAPORATOR se vyrábí z vrstvené folie, kterou včely nejsou schopny atakovat. Folie současně odolává koncentrované kyselině mravenčí. Povrch kapsy je potravinářsky nezávadný.

Odpařovač se zavěšuje mezi rámky na hranolku 10x10 mm. Rychlost odpařování je regulovatelná pomocí počtu otvorů, nebo počtu vložených knotů.

Postup plnění odpařovače kyselinou mravenčí:

  • Poblíž místa, kde budete umisťovat odpařovač si připravte odpařovač, nálevku a kyselinu v nádobě, z níž se bude dobře nalévat, např. v konvičce.
  • Loučku na zavěšení odpařovače vsuňte do jednoho z otvorů kapsy odpařovače tak, aby druhý otvor zůstal volný a současně aby kapsa na loučce ve vodorovné poloze visela. V případě potřeby upravte knot tak, aby byl ve svislé poloze a jeho dolní konec dosahoval na dno kapsy.
  • Volný (nezasunutý do kapsy) konec loučky pevně uchyťte například do svěráku nebo mezi nástavky naskládané do komínu. Mírným zatlačením na loučku se přesvědčte, že je odpařovač dostatečně uchycen.
  • Do volného otvoru v kapse odpařovače vložte jednou rukou nálevku a přidržujte ji v kolmé poloze, druhou rukou opatrně nalejte z konvičky do odpařovače potřebné množství kyseliny tak, aby její horní hladina byla pod úrovní dolního prořezu na knot.
  • Po naplnění odpařovače provlečte horní loučku do volného otvoru tak, aby kapsa byla uprostřed loučky a opatrně umístěte odpařovač na požadované místo.

Výstraha! Kyselina mravenčí je silně dráždivá a může způsobit popáleniny. Je s ní potřeba pracovat velmi opatrně při použití ochranných prostředků - obličejové masky nebo brýlí a respirátoru, gumových rukavic a pláště.

Podívejte se na názornou ukázku:

Další informace o přednostech odpařovače kyseliny mravenčí APINOVO EVAPORATOR a o tom, jaké výhody pro Vás jeho použití má, najdete v sekci Holmes odhaluje - často kladené otázky.

Chcete-li ušetřit, objednejte si standardní obchodní balení ECONOMY nebo MAKRO. Díky zjednodušení manipulace Vám můžeme nabídnout nižší cenu produktů dodávaných v těchto obchodních baleních.

 Obchodní balení a ceny
 Balení                                    Množství   Jednotková cena bez DPH  Cena balení bez DPH  Cena balení s DPH
 Jednotlivé kusy  1 kus  35,35 Kč  35,35 Kč 42,77 Kč
 Balení ECONOMY  20 kusů  33,20 Kč 663,96 Kč 803,40 Kč
 Balení MAKRO  100 kusů  32,12 Kč  3.212,40 Kč 3.887,00 Kč